Beredskab

Beredskabsuddannelse sammensættes og gennemføres efter ønsker og behov med kompetencegivende kursusbevis.

  • Beredskabsplanlægning
  • Brandøvelser
  • Evakueringsøvelser
  • Bekæmpelse af miljøuheld
  • Brandteknisk audit
 
  • Kurser i varmt arbejde
  • Kurser i elementær brandbekæmpelse
  • Lovpligtige og virksomhedstilpassede uddannelser

Brand, eksplosion og kemikalieuheld har store menneskelige og økonomiske omkostninger. Alene i Danmark omkommer hvert år mellem 70-80 mennesker ved brand og forsikringsselskaberne udbetaler mere end 2 mia. kr. i brandskadeserstatninger. LUND SAFETY CONSULT tilbyder følgende ydelser indenfor brand og beredskab:

Beredskabsplaner

Rådgivning og uddannelse i beredskabsplanlægning samt udarbejdelse af beredskabsplaner.

Varmt arbejde samt brandbekæmpelse og bekæmpelse af miljøuheld

Uddannnelse og kurser i varmt arbejde og elementær brandbekæmpelse samt virksomhedstilpassede kurser i brandbekæmpelse og bekæmpelse af miljøuheld.

Beredskabsøvelser

Planlægning, gennemførelse og evaluering af brand- og evakueringsøvelser af enhver art, som i hvert enkelt tilfælde tilpasses virksomhedens ønsker og behov.

Brandteknisk audit

Gennemførelse af brandteknisk auditering af virksomheder.

Covid-19

Jeg efterlever selvfølgelig alle gældende Covid-19 retningslinjer.


Lund Safety Consult
Thorsgade 6, 5. tv.
7430 Ikast
DK
lundsafetyconsult@mail.dk
Tlf.: 28 18 29 99
CVR.: 26 74 66 63
© 2018 by Lund Safety Consult
All rights reserved.
Programmeret og hosted af Nordicweb

Programmeret og hosted af nordicweb