Førstehjælp

 

 

 

Førstehjælp er den hjælp som ydes til en tilskadekommen eller syg person af dem som tilfældigvis er tilstede, indtil anden hjælp når frem.

Alle bør derfor lære førstehjælp.

I virksomheder og på byggepladser har arbejdsgiveren pligt til i henhold til arbejdsmiljøloven at træffe de nødvendige foranstaltninger vedrørende førstehjælp.

I forbindelse med erhvervelse af kørekort til bil, mc, traktor og knallert er det lovpligtig med 8 timers færdselsrelateret uddannelse i førstehjælp.

Uddannelsen i færdselsrelateret Førstehjælp gælder i 12 måneder.

Basisuddannelse i Førstehjælp gælder i 24 måneder.

Tilvalgsuddannelser i Førstehjælp gælder i 48 måneder. 

Lund Safety Consult er medlem af Foreningen af Selvstændige Førstehjælpsinstruktører www.fsfi.dk som har samarbejdsaftale med Dansk Førstehjælps Råd www.dfr.dk.

Lund Safety Consult har mange års erfaring som instruktør i førstehjælp.

Førstehjælpsuddannelse består fra 1. januar 2016 af en basisuddannelse bestående af 4 timers førstehjælp ved hjertestop (Hjerte-Lunge-Redning HLR og brug af hjertestarter) samt 2 timers førstehjælp ved ulykker.

I forlængelse heraf kan der så tilvælges en række tilvalgsuddannelser/funktionsuddannelser efter ønske og behov som vist nedenfor:

Basisuddannelser

4 timers Førstehjælp                ved hjertestop inkl. hjerte-lungeredning og brug af hjertestarter

2 timers Førstehjælp ved ulykker

3 timers opdateringsuddannelse i Førstehjælp ved hjertestop

3 timers opdateringsuddannelse i Livreddende Førstehjælp

 

Tilvalgsuddanelser

4 timers færdselsrelateret Førstehjælp til bil/MC/traktor/knallert

2 timers Førstehjælp ved blødninger

½ times Førstehjælp ved kemiske påvirkninger

1 times Førstehjælp ved skader ifm. temp. påvirkninger

1½ times Frstehjælp ved skader på bevægeapparatet - inkl. hovedskader

1½ times Førstehjælp ved småskader

1½ times Førstehjælp ved sygdomme

2½ times Førstehjælp og forebyggelse til børn

 

 

Funktionsuddannelser

8 timers Førstehjælp til bil/MC/traktor/knallertførere

7 timers Medborger Førstehjælp

7 timers Førstehjælp til voksne med ansvar for børn

12 timers Førstehjælp for førstehjælpere med særligt ansvar

         
       

 

         
       

 

Efter endt uddannelse udstedes kompetencegivende E-beviser til alle som gennemfører uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Derfor bedes senest 8 dage før kursusstart fremsendt en bindende deltagerliste på en tilsendt exel ark med navn, e-mail adresse og cpr. nr. på alle deltagere.

                                

 

 

 

 

 

                                                        

                               

 

 


Lund Safety Consult
Thorsgade 6, 5. tv.
7430 Ikast
DK
lundsafetyconsult@mail.dk
Tlf.: 28 18 29 99
CVR.: 26 74 66 63
© 2018 by Lund Safety Consult
All rights reserved.
Programmeret og hosted af Nordicweb

Programmeret og hosted af nordicweb