Arbejdsmiljø

  • Adfærdssikkerhed
  • Ulykkesforebyggelse
  • Arbejdsmiljøudannelse
  • Arbejdsmiljøfoldere
  • Arbejdspladsvurdering
 
  • Arbejdsmiljøledelse
  • Arbejdsmiljøaudit
  • Arbejdsmiljødrøftelse
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Arbejdsmiljøkoordinator

Arbejde skal i henhold til arbejdsmiljøloven altid planlægges og udføres så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt - og det betaler sig. Derfor prioriteres forebyggende arbejdsmiljøarbejde i dag højt i mange virksomheder. Alle virksomheder skal lave en årlig arbejdsmiljødrøftelse samt en årsplan for arbejdsmiljøarbejdet det kommende år. Alle virksomheder med ansatte skal også lave arbejdspladsvurderinger (APV) minimum hvert 3. år eller hvis der sker ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet. Endvidere skal alle medarbejdere i en arbejdsmiljøorganisation tilbydes henholdsvis 2 dage suppleringsuddannelse det første år i funktionsperioden samt 1½ dag de følgende år. LUND SAFETY CONSULT tilbyder følgende ydelser indenfor arbejdsmiljøområdet:

Arbejdsmiljøuddannelse

Uddannelse, suppleringsuddannelse og foredrag om arbejdsmiljø og forebyggende arbejdsmiljøarbejde med praktiske eksempler fra mange års erfaringer som sikkerhedsleder og underviser indenfor den kemiske industri og procesinstrien. Alle de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser foregår i samarbejde med DA Arbejdsmiljøuddannelse. Har også stor erfaring med gennemførelse af arbejdsmiljøuddannelse for offshorevirksomheder efter offshoresikkerhedsloven på både dansk og engelsk samt arbejdsmiljøuddannelse for vindenergibranchen og koordinator uddannelsen for bygge- anlægsbranchen. 

Arbejdspladsvurdering

Rådgivning, uddannelse og foredrag om udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger (APV) samt gennemførelse af hele APV-processen herunder APV-handlingsplaner og opfølgning af disse.

Arbejdsmiljøledelse

Rådgivning, uddannelse og foredrag om opbygning af arbejdsmiljøledelsessystemer, herunder udarbejdelse af arbejdsmiljøpolitikker og strategier samt opfølgende intern arbejdsmiljøauditering.

Arbejdsmiljøleder/arbejdsmiljøkoordinator

Udføre funktionen som arbejdsmiljøleder/arbejdsmiljøkoordinator herunder: Styring og koordinering af virksomhedens eller byggepladsers arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejde, herunder udarbejdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS), afholdelse af arbejdsmiljøudvalgsmøder samt møder med arbejdsmiljøorganisationen, opstarts- og sikkerhedsmøder på bygge- anlægspladser, udarbejdelse af dagsorden, bilagsmaterialer og mødereferater samt gennemførelse af runderinger, opfølgning og kontrol af beslutninger og tiltag.

Covid-19

Jeg efterlever selvfølgelig alle gældende Covid-19 retningslinjer.


Lund Safety Consult
Thorsgade 6, 5. tv.
7430 Ikast
DK
lundsafetyconsult@mail.dk
Tlf.: 28 18 29 99
CVR.: 26 74 66 63
© 2018 by Lund Safety Consult
All rights reserved.
Programmeret og hosted af Nordicweb

Programmeret og hosted af nordicweb